Dom usytuowany we Wrocławiu w trakcie pozwolenia na budowę.

Opis w trakcie opracowania…..