• nowoczesny
  • efektowny
  • prosty
  • funkcjonalny
Załadowany

I miejsce w konkursie na Przedszkole w Międzychodzie. Zagospodarowanie terenu: z uwagi na istniejące uwarunkowania terenowe – od strony głównej ulicy dojazdowej znajduje się funkcjonujący obecnie budynek przedszkola, który po powstaniu nowego obiektu zostanie rozebrany; budynek projektowany zlokalizowano we wschodniej części obszaru opracowania. Projektowany budynek Przedszkola ma prostą, prostopadłościenną formę, z wyróżniającą się z bryły, wyższą salą gimnastyczną i wewnętrznym zielonym atrium. Zabudowa jest parterowa. Mając na uwadze względy ekonomiczne starano się nie przewymiarować wysokości kondygnacji, ograniczając tym samym kubaturę obiektu oraz zachowując przyjazną dla małych użytkowników skalę. Serce budynku stanowi wewnętrzne zielone atrium oraz sala wielofunkcyjna/ gimnastyczna z możliwością powiększenia poprzez otwarcia drzwi harmonijkowych na przyległą komunikację. Sale zajęć są zorientowane wokół forum, co pozwoliło uniknąć długiej, korytarzowej komunikacji, dając w zamian przyjazną, atrakcyjną, dobrze oświetloną przestrzeń. Budynek zaprojektowano na planie kwadratu, gdyż jest to wysoce efektywna forma pod względem energetycznym. Priorytetem w projektowaniu – zarówno ze względu na charakter budynku, jak i zasady energooszczędności było takie rozmieszczenie pomieszczeń, aby umożliwić dobre oświetlenie wnętrz światłem naturalnym. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów energii wykorzystywanej do ich oświetlenia i uzyskać dogrzewanie światłem słonecznym. Podstawą było zastosowanie dużych przeszkleń od strony południowej, zapewniających pasywne zyski cieplne z energii słonecznej. Projektowana jest również pełna wentylacja mechaniczna z systemem rekuperacji. Optymalnym rozwiązaniem dla ogrzania budynku pasywnego jest zastosowanie źródła ciepła w postaci pompy ciepła z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła.