• nowoczesny
  • efektowny
  • prosty
  • funkcjonalny
Załadowany

Kompleks edukacyjny w Gminie Kórnik pod Poznaniem. Obiekt w trakcie realizacji. Zakres przygotowywanej dokumentacji obejmował projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys inwestorski, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. W skład kompleksu edukacyjnego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum dwie sale gimnastyczne, stołówka oraz w osobnym parterowym budynku przedszkole wraz ze żłobkiem. Zakres przygotowywanej dokumentacji obejmował projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys inwestorski, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Projektowany kompleks edukacyjny otwiera się najdłuższymi elewacjami w kierunku południowym. Poszczególne elementy kompleksu rozsunięto względem siebie w celu uzyskania optymalnego oświetlenia oraz rozdzielenia brył zielenią. Długi korytarz przechodzący w kierunku południe-północ jest osią kompozycyjną założenia i łączącą poszczególne elementy kompleksu. Kubatura budynków kompleksu została skomponowana aby chronić sale lekcyjne od hałasu oraz oddzielić tereny rekreacyjno-sportowe od ulicy . Budynki gimnazjum oraz przedszkola ze żłobkiem, zgodnie z założeniami, zostały usytuowane na dwóch przeciwległych krańcach działki. Cały kompleks spajają zielone pergole gubiąc kubaturę i tworząc jednolita strukturę.