• nowoczesny
  • efektowny
  • prosty
  • funkcjonalny
Załadowany
Dom "+" Plus | HOUSE "+"
INFO
DOM MIESZKALNY PROJEKT INDYWIDUALNY
JEMNA, ROK 2016
295 m2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT TECHNICZNY

Jak znaleźć układ idealny ? ?


Dom “+” niedaleko Konina. Jest to duży, budynek parterowy z  antresolą i płaskim zielonym dachem o powierzchni 291 m². Z uwagi na uwarunkowania lokalne- duża działka, południowy widok oraz wjazd od strony zachodniej; zdecydowano się zlokalizować bryłę budynku w północnej części działki. Lokalizacja ta daje możliwość korzystnej całorocznej ekspozycji słonecznej oraz „wyciągnięcia” części dziennej do centrum działki. Uzyskujemy w ten sposób pełną panoramę widokową i otwarcie na działkę. Odsunięcie to umożliwia wytworzenie głównego tarasu rekreacyjnego od południowo- wschodniej strony i uzupełniająco również od strony zachodniej. Kształt budynku „+” urbanistycznie umożliwia korzystne wydzielenie poszczególnych stref funkcjonalnych w budynku i ich powiązanie z działką

Przy założeniu dużej parterowej bryły, układ jest centralny i nie powoduje nadmiernego oddalenia od poszczególnych funkcji. Taras południowy wyposażono w stałe elementy zacieniajace, jak i automatyczny system zacieniający typu refleksol. Zachodni taras przykryto dachem pełnym. Elewacja budynku jest nowoczesna z zastosowaniem prostych kolorów oraz naturalnych materiałów. Na fragmentach elewacji zaprojektowano elementy zielonych ścian. Dach będący tarasem pokryty będzie roślinością ekstensywną. Budynek projektowany jako energooszczedny z przegrodami o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej, wyposażony w ogrzewanie podłogowe z gruntowej pompy ciepła, wentylację z rekuperacją oraz panele fotowoltaiczne.