• nowoczesny
  • efektowny
  • prosty
  • funkcjonalny
Załadowany

Budynek wielorodzinny projektowany był w trudnym kontekście z jednej strony ruchliwa ulica z drugiej zaniedbany kwartał. W założeniu projektowym budynek jest łącznikiem pomiędzy kwartałem umożliwiając wgląd do wewnątrz. Jest to budynek korytarzowy z usługami w przyziemiach, o różnym standardzie mieszkań, w tym apartamenty. W przerwach między bryłami budynku znajdują się klatki schodowe oraz ogrody zimowe, zapewniające użytkownikom kontakt z zielenią. .